Sale bất động sản

marketing bất động sản

Marketing online bất động sản hiệu quả

Marketing bất động sản được chia làm hai kênh chính: Marketing Offline: Tờ rơi, standdee, Sales phone, băng phướn, tờ dán, tờ treo… Marketing Online: Đăng tin rao vặt, facebook marketing, google...